Learning Pathways (Year 9 Options)

Click here to access Careers Wales Year 9 Options Website and select your options.

Wrexham Partnership Learning Pathways 14-19 is the distinct approach being taken in Wales to transform the way in which young people are educated. The approach focuses on the needs of individual learners and their learning experience formal, non-formal and in-formal education and the development of skills which will help them to achieve their potential.

Llwybrau Dysgu 14-19 yw’r fframwaith addysg a ddefnyddir yng Nghymru i drawsnewid sut mae pobl ifanc yn cael eu haddysg. Mae’n canolbwyntio ar anghenion dysgwyr unigol ac ar eu profiad o ddysgu ffurfiol, dysgu heb fod yn ffurfiol a dysgu anffurfiol. Mae hefyd yn datblygu sgiliau a fydd yn eu helpu i wireddu eu potensial.

For more information visit www.wales.gov.uk

www.wrexham.gov.uk

WREXHAM E-LEARNING NETWORK RHWYDWAITH E-DDYSGU WRECSAM

http://www.wrexham14to19.net
The Portal hosts a number of forums and discussion areas to support the sharing of good practice and provides access to a range of learning and teaching resources.

Mae’r porth yn cynnal nifer o fforymau a chylchoedd trafod i gefnogi rhannu arferion da ac yn rhoi mynediad at ystod o adnoddau dysgu ac addysgu.


Visitor Map

Translate
Logo

Ysgol Clywedog

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram