KS3

Blwyddyn 7 / Year 7

Croeso i Ysgol Clywedog – Welcome to Ysgol Clywedog

Edrych yn ôl ar wyliau’r haf –

Ysgol – School

Cyflwyno Ffrind – Introducing a friend

Anifeiliaid Anwes – Pets

Bwyd a Diod – Food and Drink

Siopa ac Arian – Shopping and Money

 

Blwyddyn 8 / Year 8

Ysgrifennu llythyr –

Amser / Diwrnod Ysgol – Time

Rhaglenni Teledu – TV programmes

Chwaraeon a’r Ganolfan Hamdden – Sports and the Leisure Centre

Yr Ardal – The Area

Dros yr Haf – Over the Summer

 

Blwyddyn 9 / Year 9

Iechyd da – Good health

Yr Amgylchedd – The Environment

Byd Gwaith – The World of Work

Gweithle / Gwesty – The Workplace / Hotel

Twristiaeth yng Nghymru – Tourism in Wales

Cymraeg yn yr ardal – Welsh in the Area

 

Sgiliau / Skills

Llafar – Speaking

Gwrando – Listening

Ysgrifennu – Writing

Gwrando – Listening

Cyfathrebu – Communication

– ICT

Datrys Problemau – Problem Solving

Gwiethio gydag eraill – Working With Others

Improving Own Learning and Performance

 

Own Learning

Homework

Reading and Writing tasks

 

Asesiadau / Assessments

There will be an assessment at the end of each topic.


Facebook
Twitter